A A A A A

Verse of Day

2 Peadar 1:5
Agus cuideachd airson an dearbh adhbhair seo, a' dèanamh ur n‑uile dhìcheall, cuiribh deagh‑bheus ri ur creideimh, agus ri deagh‑bheus, eòlas,