A A A A A

Verse of Day

Colosianach 1:17
Agus tha esan ron a h‑uile sìon, agus annsan tha a h‑uile sìon a' co‑sheasamh.