A A A A A

Verse of Day

Colosianach 1:18
Agus is esan ceann a' chuirp, an eaglais; is esan an toiseach, an ciad‑ghin o na mairbh, airson 's gum biodh am prìomh àite aigesan sa h‑uile sìon.