A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 6:10
Mu dheireadh, bithibh làidir san Tighearna agus ann an treise a chumhachd.