A A A A A

Verse of Day

Gnìomharan 2:23
an t‑Ìosa seo, a chaidh a thoirt thairis le comhairle chinntich agus ro‑eòlas Dhè, ga cheusadh le làmhan dhaoine mì‑riaghailteach, mharbh sibh e.