A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 4:25
Mar sin, a' cur a' bhreug uaibh, bruidhneadh gach neach agaibh an fhìrinn ri choimhearsnach, oir tha sinn nar buill do chàch‑a‑chèile.