A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 12:9
Biodh gràdh gun cheilg. Biodh gràin agaibh dha na tha olc; cumaibh grèim daingeann air na tha math.