A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 4:29
Na tigeadh cainnt thruaillidh sam bith a‑mach às ur beul, ach an nì sin a tha math airson togail suas, a rèir na tha a dhìth, airson 's gun toir e gràs dhaibhsan a chluinneas.