A A A A A

Verse of Day

Eabhraidhich 1:1
Aig iomadh àm 's ann an iomadh dòigh, bhruidhinn Dia o shean ris na h‑athraichean tro na fàidhean,