A A A A A

Verse of Day

Galàtianach 1:3
Gràs dhuibh agus sìth, o Dhia ar n‑Athair agus an Tighearna Ìosa Crìosd,