A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 13:1
Biodh gach neach umhail dha na h‑ùghdarrasan a tha a' riaghladh. Oir chan eil ùghdarras ann ach o Dhia, agus chaidh an fheadhainn a tha ann an stèidheachadh le Dia.