A A A A A

Verse of Day

1 Peadar 2:15
Oir is e seo toil Dhè, gun cuireadh sibh gu tosd amaideas dhaoine gòrach le math a dhèanamh,