A A A A A

Verse of Day

2 Tesalònianaich 1:3
Is còir dhuinn taing a thoirt do Dhia an‑còmhnaidh dhar taobh‑se, a bhràithrean, eadhon mar a tha freagarrach, oir tha ur creideamh a' fàs gu mòr agus an gràdh a th'agaibh uile dha chèile a' meudachadh.