A A A A A

Verse of Day

2 Timòteus 3:16
Tha an Sgriobtar uile air a dheachdadh le Dia, agus feumail airson teagaisg, airson cronachaidh, airson ceartachaidh, airson trèanaidh ann am fìreantachd,