A A A A A

Verse of Day

2 Timòteus 1:7
Oir cha tug Dia dhuinn spiorad geilt, ach de chumhachd is de ghràdh is de dh'fhèin‑smachdachadh.