A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 6:11
Mar sin feumaidh sibhse cuideachd sib' fhèin a mheas marbh dhan pheacadh ach beò do Dhia ann an Crìosd Ìosa.