A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 5:1
Mar sin bithibh nur luchd‑leanmhainn air Dia, mar chloinn ghràdhach