A A A A A

Verse of Day

1 Peadar 1:13
Mar sin, deasaichibh ur n‑inntinnean, bithibh sòbarra nur n‑inntinn, agus biodh ur dòchas gu tur air a' ghràs sin a tha a' tighinn thugaibh aig foillseachadh Ìosa Crìosd.