A A A A A

Verse of Day

2 Corintianach 12:9
Agus thuirt e rium, “Is leòr mo ghràs‑sa dhut, oir tha mo chumhachd air a dhèanamh foirfe ann an laigse.” Mar sin, nas toilichte buileach, bòstaidh mi nam laigse airson 's gun gabh cumhachd Chrìosd còmhnaidh annam.