A A A A A

Verse of Day

2 Corintianach 4:16
Mar sin chan eil sinn a' call misneachd, ach ged a tha ar duine a th' air an taobh a‑muigh a' crìonadh, tha ar nàdar a th' air an taobh a‑staigh ga ath‑nuadhachadh latha 'n dèidh latha.