A A A A A

Verse of Day

1 Eòin 4:21
Agus tha an àithne seo againn uaithe‑san: Esan aig a bheil gràdh air Dia, feumaidh e cuideachd gràdh a bhith aige air a bhràthair.