A A A A A

Verse of Day

Philipianach ۴:۲۰
A‑nis dhar Dia is dhar n‑Athair gu robh glòir gu saoghal nan saoghal. Amen.