A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 4:22
gun cuir sibh gu aon taobh — a thaobh an dòigh beatha a b' àbhaist a bhith agaibh — an seann duine, a tha ga thruailleadh a rèir ana‑miannan na ceilge,