A A A A A

Verse of Day

Eòin 13:31
Nuair a bha esan air a dhol a‑mach, thuirt Ìosa, “A‑nis tha Mac an Duine air a ghlòrachadh, agus tha Dia air a ghlòrachadh annsan.