A A A A A

Verse of Day

Eòin 13:13
Tha sibh a' gabhail Fear‑Teagaisg agus Tighearna ormsa, agus tha sibh ceart, oir is e sin a th' annam.