A A A A A

Verse of Day

1 Eòin २:१
Mo chlann bheaga, tha mi a' sgrìobhadh na rudan seo thugaibh airson 's nach peacaich sibh. Ach ma pheacaicheas neach sam bith, tha fear‑tagraidh againn còmhla ris an Athar — Ìosa Crìosd, am fìrean.