A A A A A

Verse of Day

Tuireadh Ieremiah ๕:๒๑
Till sinne thugad, O Thighearna, agus bidh sinn air ar tilleadh: ath-nuadhaich ar làithean mar o shean.