A A A A A

Verse of Day

Eòin 10:11
Is mise am buachaille math: leigidh am buachaille math a anam sìos airson nan caorach.