A A A A A

Verse of Day

Eòin 6:66
On àm sin chaidh mòran de a dheisciobail air an ais, agus cha d’imich iad nas mò maille ris.