A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 6:28
An urrainn duine imeachd air èibhlean tetha, agus gun a chasan a bhith air an losgadh?