A A A A A

Verse of Day

Ieremiah 22:29
O thalamh, a thalamh, a thalamh! Cluinn facal an Tighearna.