A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 6:24
Gu robh gràs maille riùsan uile a tha a’ gràdhachadh ar Tighearna Iosa Crìosd ann an treibhdhireas. Amen.