A A A A A

Verse of Day

Genesis 6:22
Mar seo rinn Nòah; a rèir gach nì a dh’àithn Dia dha, mar sin rinn e.