A A A A A

Verse of Day

1 Peadar ๕:๗
A’ tilgeadh ur n‑uile chùraim air-san: oir tha cùram aige dhibh.