A A A A A

Verse of Day

Gnìomharan 5:30
Thog Dia ar n‑athraichean Iosa, a mharbh sibhse agus a chroch sibh air crann.