A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 4:25
A thugadh thairis airson ar cionta, agus a thogadh suas a‑rìs airson ar fìreanachaidh.