A A A A A

Verse of Day

Galàtianach 4:19
Mo chlann bheag, air a bheil mi a‑rìs ri saothair, gus an dealbhar Crìosd annaibh,