A A A A A

Verse of Day

Ròmanaich 14:1
Gabhaibh ris an neach a tha anfhann anns a’ chreideamh, ach chan ann a‑chum deasbaireachd amharasaich.