A A A A A

Verse of Day

Ephèsianach 5:21
Air dhuibh a bhith umhail da chèile ann an eagal Dhè.