Instagram
English
A A A A A

Verse of Day

Salm 35:33
A Thighearna, anns na nèamhan tha do thròcair; tha d’fhìrinn gu ruig na neòil.