A A A A A

Verse of Day

Salm 69:30
Molaidh mise ainm Dhè le òran, agus àrdaichidh mi e le breith-buidheachais.