A A A A A

Verse of Day

Gnàth-fhacal 18:24
Feumaidh fear aig am bi càirdean càirdeas a nochdadh; agus tha caraid ann a leanas nas dlùithe na bràthair.