A A A A A

Verse of Day

Salm 139:9
Ma ghabhas mi sgiathan na maidne agus gun còmhnaich mi ann an ionadan iomallach na fairge,