A A A A A

Verse of Day

1 Eòin ௪:௨௧
Agus an àithne seo tha againn uaithesan, An tì a ghràdhaicheas Dia, gun gràdhaich e a bhràthair mar an ceudna.