A A A A A

Verse of Day

Philipianach 4:13
Is urrainn mi na h‑uile nithean a dhèanamh tre Chrìosd a neartaicheas mi.