Instagram
English
A A A A A
Verse of Day
Ephèsianach 4:22
Gun cuir sibh dhibh, a‑thaobh a’ chiad chaitheamh-beatha, an seann duine, a tha truaillidh a rèir nan ana-miann cealgach;