A A A A A

Verse of Day

Isaiah 2:22
Leigibh dhibh ur dùil ri duine, aig a bheil a anail na chuinneanan; oir ciod am fàth mun gabhar meas dheth?