A A A A A

Verse of Day

Philippians 4:20
Ngayon nawa'y suma ating Dios at Ama ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.