Salm Päeva

Laulud 97:12
Rõõmustage Issandas, te õiged, ja tänage tema püha nime!