Vers van de dag

1 Kronieken 16:11
Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.